Oud ijzer is een gewild afvalproduct!

Gepost op: 27 januari 2022

Vele zware industriële fabrieken zullen moeten nadenken over onderhoud van de machines. Dit onderhoud wordt gepleegd op een gunstig moment, wanneer de productievraag laag is. Elke tak van zware industrie heeft te maken met oud ijzer.

Door het jaarlijks moeten vervangen van slijtdelen, draaiende en andere mechanische onderdelen zullen de kilo’s ijzer die afgevoerd moet hoog zijn. Daarom zal je op elk fabrieksterrein een ijzerbak vinden die van tijd tot tijd uitgewisseld wordt. Er zijn handelaren die maar wat graag een ijzerbak willen plaatsen. Zij hebben zelf een sorteerterrein, waar ze zoveel mogelijk opslaan en wanneer de prijs gunstig is, het ijzer door zullen verkopen.

Het belang van hergebruik bij ijzer
Het recyclen van afvalmaterialen, zoals ijzer, is een proces waarbij oud materiaal verwerkt wordt en omgezet in een nieuw product. Dit kan met veel verschillende materialen, maar metaalrecycling is een van de belangrijkste, omdat het energiebesparend is en vervuiling tegengaat. Het recyclen van ijzer betekent vuilstortplaatsen ontlasten van waardevolle hulpbronnen en het verminderen van luchtvervuiling bij de productie van nieuwe metalen.

De laatste jaren is er veel lofzang over recycling. Het is geweldig dat we manieren hebben gevonden om metaalafval te hergebruiken en toe te voegen aan nieuw materiaal, toch kost het nog steeds veel energie. Dit komt door het hergebruik van ijzer, dat weer aan nieuw ijzer toegevoegd moet worden.

Vermindering van stortmaterialen
Toch heeft het recyclen van metaal een enorm voordeel, het helpt bij vermindering van de hoeveelheid materiaal dat op stortplaatsen wordt gestort. Deze plaatsen zijn al beperkt qua capaciteit, waardoor het hergebruik van materialen een topprioriteit is. Metaal dat gerecycled wordt voor nieuwe toepassingen (in plaats van weggegooid te worden), kan kostbare ruimte op de vuilstortplaats besparen. Het hergebruik ervan levert nog een ander voordeel op.

De productie van ijzer zorgt ervoor dat de mijnindustrie een aanzienlijke impact heeft op de natuurlijke omgeving. Door oud ijzer aan nieuw toe te voegen zal er minder productie nodig zijn, dus komen er minder verontreinigende stoffen vrij tijdens mijnbouw en raffinage voor het verwijderen van natuurlijke metalen en grondstoffen van de aarde. Vermindering van afvloeiing van mijnbouwactiviteiten betekent ook vermindering van aantasting van de lokale land- en waterbronnen. Door het hergebruik van metaal, vermindert de noodzaak om nieuwe grondstoffen te delven.

Tot slot: het hergebruik van metaal bespaart op natuurlijke hulpbronnen. Door één ton staal te hergebruiken, wordt ruim 1100 kg ijzererts, 635 kg steenkool en 55 kg kalksteen bespaard, buiten de verkwisting van grote hoeveelheden water die nodig zijn bij de productie van metalen. Zeker de moeite waard!

Delen