Recycling: oud-ijzer recyclen

Gepost op: 13 april 2017

Metalen recyclen

Het recyclen van materialen is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Plastic en metalen worden omgesmolten tot artikelen die weer gebruikt kunnen worden. Oud ijzer is een goed product wat prima kan worden hergebruikt. Zowel de industriesector als de particulier hebben ijzeren voorwerpen die omgevormd kunnen worden tot andere gebruiksvoorwerpen. Bedrijven die oud ijzer hebben worden benadert door de oud ijzerhandelaar om dit op te halen en er een goede prijs voor te krijgen. Particulieren die deze metalen kwijt willen kunnen dit met eigen vervoer brengen naar een bepaalde inzamelplek. Kijk bijvoorbeeld op Firma Blom & Zn.

Grondstoffen

Veel grondstoffen zoals het ijzererts komen niet echt veel voor in ons land. We moeten er dus zuinig mee omspringen en het laten recyclen wanneer dit mogelijk is. Vroeger kon dit metaal worden gevonden in moerassen en beekdalen. Landen als Rusland, Noord-Amerika, Zweden en Duitsland waren belangrijke landen waar ijzererts werd en nog steeds wordt gewonnen. Alles wordt echter minder. Er zit nog wel erts in de grond maar hergebruik is altijd beter. Uit verschillende natuurlijke mineralen wordt het erts gewonnen. Bij temperaturen van 1500 graden Celcius kan ijzer worden omgesmolten. Uit de vloeibare staat die na het omsmelten tot stand komt, kunnen vele producten worden vervaardigt. IJzererts-afzettingen die gebruikt worden om ijzer te maken raken zo langzamerhand opgebruikt. Dit kan nog wel heel lang duren, maar toch is het verstandig om het metaal wat nu nog in omloop is om te smelten en te hergebruiken.

Welke huishoudelijke producten?

Om schaarste van het ijzermetaal te beperken is het zinvol om huishoudelijke producten die uit ijzer bestaan of ze bevatten te recyclen. Wasmachines en oude fietsen bevatten veel ijzerhoudende materialen zodat deze producten ingeleverd kunnen worden bij een bedrijf voor inzameling van oude metalen. Het ingezamelde afval wordt met een zogenaamde grote magneet ontdaan van alle ijzer en andere metalen en vervolgens apart gehouden. Behalve oude fietsen en wasmachines is het zinvol om ook oude wasdrogers en radiatoren op de schroothoop te deponeren. Waterleidingen, gietijzeren badkuipen en bekabelingen die metalen bevatten worden ook gerecycled tot nieuwe waardevolle producten.

Hoofdbestand van staal

Het ijzer dat gewonnen wordt uit erts kan als toevoeging een hoofdbestanddeel zijn van staal. Stalen constructies waar het ijzer in is verwerkt zijn o.a. spoorlijnen. Ook in auto's, vrachtschepen en bruggen wordt staal gebruikt. Toevoegingen van koolstof aan ijzer zorgen ervoor dat staal extra sterk wordt.  Het verwerken van oud ijzer zorgt ervoor dat er een steentje wordt bijgedragen aan het milieu. 50% Van de productie met ijzer wordt verkregen uit gerecycled ijzer. Van kleine voorwerpen zoals een blikje gebruikt voor frisdrank als oude machines die verwijdert zijn uit fabrieken leveren een bijdrage aan de recycling van ijzer.

Delen